Tag: קימחון
מרוות ירושלים – צמח בר שכדאי לשלב בגינה הביתית

מרוות ירושלים – צמח בר שכדאי לשלב בגינה הביתית

0

מרוות ירושלים הינה צמח בר עשבוני ובר חלוף. היא אכילה, נהדרת לגידול בצל, ומושכת מאביקים לגינה. שילובה בגינה הביתית יעזור לנו להגדיל את המגוון הביולוגי, גם בצדדים מוצלים של הבית. ...

READ MORE +
טיפ להצליח ולגדל מלפפון אפילו עם מחלת קימחון

טיפ להצליח ולגדל מלפפון אפילו עם מחלת קימחון

3

מחלת הקימחון נוטה להופיע במשפחת הדלועיים בכלל ובמלפפון בפרט. מכיוון שהמלפפון הוא גידול קצר מועד שנותן את הפרי תוך כמה שבועות (בניגוד לשאר הדלועיים), יש לנו סיכוי טוב להצליח ולקבל ...

READ MORE +