Category: רב-שנתי
ירקות רב-שנתיים – מלוח קיפח (מן הבר לגינה)

ירקות רב-שנתיים – מלוח קיפח (מן הבר לגינה)

0

איתמר ויסמן משפע הטבע מגיע לעין עובדת בדרום ושם פוגש בדייר מקומי - שיח מלוח קיפח מלוח קיפח הינו צמח בר, אכיל ורב שנתי. הוא קל מאוד לגידול, גם בתנאי יובש מושך חרקי בר ומגדיל ...

READ MORE +